Wednesday, 4 February 2015


Време е за изтупване и наместване на карето върху старото радио.
...
It's time for some nice music. 

1 comment:

Unknown said...

...и почесване по главата