Wednesday, 3 October 2012


Вече на работа - в обгрижване на подрастващи.
Отговорностите осмислят дните и...расна.
...
Back to school, taking care of the teens there.
Being responsible for someone is rewarding.

1 comment:

rossichka said...

Чудно! Толкова загриженост и нежност! Фонът е страхотен! ххх