Thursday, 12 July 2012


Отслабнал от път слон.
Чакал дълго срещата със синьото.
Трепетен път към натам...!
...
He travelled long to see the sea.
That unstoppable drive...Eyes resting.

No comments: