Wednesday, 23 May 2012ПУНКТ са перфекционисти - намислиха и красива опаковка за книжката.
Съвсем завършен вид доби. Извиняваме се на всички, които я получиха без опаковка.
Не смогнахме на време.
Пращам малко опаковани книжки за морето - за Фейския магазин на Тита и Лили в Созопол.
Щастливи празнични дни!
И един филм за дъждовни майски следобеди, съвсем по темата (дори с песента на Даниел Джонстън) - Medianeras
...

..
PUNKT made a beautiful package for the book.
We apologise to you all who have already bought the book without the package.
We weren't able to do it on time.
The Argentinian film Medianeras (Sidewalls) treats the same topic - finding the soulmate in one's life.
Enjoyed it a a lot...

1 comment:

Mariya said...

Прекрасен блог, честита книжка Дени!