Monday, 23 April 2012


Находки по пътя...на връщане от работа. Все превозни средства.
Движение...!
Обездвижен е блогът. Ще се постарая да раздвижа.
(Прашасват и големите фотоапарати. Телефонни снимки все).
...
I really like blogs updated on regular basis.
Wish I could have the time and inspiration to be a regular blogger.
I'll try again.
Findings on my way back from work a few hours ago - means of transportation.
Love movement. It usually brings change.

1 comment:

ernesta said...

браво за находките, за пътешествие шепнат