Thursday, 9 February 2012


Сложен пъзел е творенето.
В топли стаи, край печки...се опитвам пак да подредя картинaта -
да превъзмогна страха, несигурността, че няма да ми се получи...рисунката.
...
I'm quite insecure while creating - I'm so afraid that what I'm doing is not that good.
Someone has said:
"To live a creative life we must lose our feeling of being wrong".
Hope to reach that state of creating without thinking of how good I am.
Just expressing myself.

6 comments:

Anonymous said...

Получила се е! И всички други ще ти се! Знаеш! Ще видиш!


К :)

Fatemeh said...

учumься всегла лригоumся :)

sarnitsa said...

любима е тази руменина от реотаните, дени.
усмихваш зимата :*)

Unknown said...

Трите "Т" в края на ...несигурност... са се размекнали от топлината на печката, нали, не треперят от несигурност:*

Todor said...

Печката ме стопля. За мен тя е най-добре изразена. Излъчва и опасност от евентуално полягане пред нея и пламъците които може да предизвика. Повече от двусмислена ми се видя рано сутринта.

Todor said...

Без да съм чел коментари. Но печката е много силна. Излъчва опасност-може да запали къща, страсти или теб дори ако легнеш пред нея. Много е искрен този уред и добре показан.