Wednesday, 30 November 2011У Катя по залез. Опекла бе ябълки.
Самопоза в едно от многото й огледала.
...
Katya's baked apples.

1 comment:

YMY said...

Ах, каква прекрасница си била! ^^