Tuesday, 1 November 2011


Ноември, първи. Дворът на Катя - прохладен през лятото и усоен зиме.
...
The first of November. Shot by Katya.

1 comment:

Violka-Antevasin said...

харесва ми мрачността й.