Friday, 19 August 2011


Събирам всинцата, които извиках в съществувание напоследък.
Вслушвам се, вглеждам се - търсим идеи за календара.
За формата, съдържанието и посланието. Ще ни се да изненадаме.

1 comment:

rossichka said...

Летиш, летиш... Ех, че хубавоооо!
Заплювам един календар за нас отсега - искам да гледам тези същества през цялата година, независимо от концепцията!:0)