Thursday, 11 August 2011За малко на село. Все край баба и Джоя. Все вътре.
Джоя в страх от гръмотевиците.
...
Had two peaceful days at the summer house. Joya's afraid of the thunderstorm outside.

Imke Klee

No comments: