Wednesday, 20 July 2011


Един любим илюстратор ми е Оливър Джефърс.
Вижте заигравката му с ядки. Всъщност простотата е ядката и...сърцевината на рисунките му.
И видео, което го представя.
...
A tribute to Oliver Jeffers - especially his nut biology illustrations.
The simplicity is the heart of his wonderful drawings.

No comments: