Friday, 28 May 2010Изкуствено залесяване край Розовец.
Някога, засаждайки борчета, ние всички - ученици и работници, изписахме със зеленина "XIII конгрес на БКП" на един хълм край селото.
Все волни горски същества заседават
в тия шубраци днес.

2 comments:

Iva said...

Представих си как кълвачът стенографира заседанията :)))

victoria thorne said...

i love this!