Wednesday, 20 January 2010
Разрових кутията със спомени. Помня това - беше в къщата на Розовец.
Усмивка за рождения ден на майка ми. Към това ровене ме подтикна ровенето
в сайта, който Елизабет предлага днес - Shoebox Living.
...
Something I did as a child. As far as I remember I made it for my mother's birtday.
It's written "house" there. Maybe it wasn't evident enough.

"125 children aged between 8 and 10 were given a shoebox and asked to recreate their room, or a room from their home,
and to write a few sentences about it".

Shoebox living via Elisabeth Dunker

6 comments:

pipilotti said...

ра3гледах & пРочетох 3а пРоекта :) и3клЮчително лиЧна & сиМпатична идея :: меРси, Дени :: и ти желая ноВа година пЪлна с отКрития, пРо3Рения, тВорения & лЮбов :*

Elena said...

и аз си правех като малка къщи в кутии, с прозорци и пердета на телени корнизи, и маси и легла, тапети...ех, детство мое

denitsa said...

иВа! бЛагОдарЯ зА нАй-милИтЕ пОжелаНия! крАсИвО врЕмЕ И зА теБ!
:* дАно скОро сЕ И срЕщнЕМ...
...
виж ти, лени...аз не съм. не ми е хрумвало. нито майка ме е заигравала.
как ми е любопитно да видя твоите стаи...:)

Elena said...

едва ли има запазени, в Хасково при баба и дядо ги правех, и се гледаха отгоре, не така "в разрез", както в този сайт, изрязвах прозорци и врати, които се отваряха и затваряха...и уж ги правех, за да играя после в тях с човечета някякви, обаче май правенето беше по-голямата игра :)))

claire fo said...

WOW!Love,love,love...

annamaria potamiti said...

Sweet fun!
Annamaria :)