Sunday, 22 July 2012Срещнах майка за малко днес. Запазих в ума си момента, в който ми махаше за довиждане.
Усмихната, понапълняла и в рокля на цветя.
Гости ме с вкусни гозби...и си починах в любовта й.
Надписът е излишен, а снимката е от младини.
Такава е и до днес - нежна и любовна.
(месецът на рождението й е юли)
...
Made that for my mum.
Met her today for half an hour and took a rest in her love.
The writing is useless and the picture is my favourite.
She's still that fragile and pure.
(she was born in July)

No comments: