Sunday, 20 November 2011
По-често поглеждам в краката си сега, когато листата са навред.
Шумулка и подтичва Джоя.
...
My new coat perfectly matches the colours around.

No comments: