Sunday 21 August 2011
Лепкава августовска жега. Търсим прохлада над града.
София е кротка, очите й дълбоки. Поне четири чисто нови човеци в приятелския кръг.

Играта на дама се оказва трудна. Не успяваме да разберем инструкциите.
После наблюдаваме прибиращо се стадо овце. Прегракнало блеят. Подсмихваме се. Имитираме.
Дрънченето на чамовете, знаем, е омайно. Особено по залез.
Les Zigouis - прекрасна детска мода
...
Out of the city for a picnic. The baby is Sofia - calm and charming.
Lots of brand new babies in the circle of friends lately.

2 comments:

Anonymous said...

Keep searching for love.

nixonixo said...

all is full of love